Kontrola Powiatowego Inspektora Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na terenie wsi Bledzew

  Zainteresuj tematem więcej osób:


Stary Prezes 11-02-18 20:16

Kontrola przestrzegania Planu zagospodarowania przestrzennego na rejonie MJ1 obręb Bledzew w Bledzewie. Link do strony www: benek.edu.pl/?t=1517100879952
Stara strona z ciekawymi wątkami link: www.alegmina.pl/lubuskie/Powiat-międzyrzecki/Bledzew/

Odpowiedz Cytuj
Stary Prezes 11-02-18 20:28

Kontrole maja na celu wyeliminowanie zanieczyszczenia powietrza.
Przykładem właściwych skutków takich przedmiotowych działań jest miasto Prudnik w województwie opolskim:
terazprudnik.pl/2018/02/09/uwaga-wysoki-poziom-zanieczyszczenia-powietrza/

Odpowiedz Cytuj
Gość 12-02-18 8:42

No ale o co chodzi? Napisz coś więcej, żeby można było podyskutować...

Odpowiedz Cytuj
Stary Prezes 13-07-18 21:42

"No ale o co chodzi? Napisz coś więcej, żeby można było podyskutować..."
PROPONUJĘ PRZYBYĆ NA NAJBLIŻSZE WSKAZANE NA BIP URZĘDU GMINY BLEDZEW W DNIU 12.07.2018 ROKU W ZAKŁADCE REJESTR ZMIAN KOMISJE A NASTĘPNIE PROPONUJĘ WZIĄĆ UDZIAŁ W NAJBLIŻSZEJ SESJI RADY GMINY BLEDZEW.
O CZYM CHCIAŁBY GOŚĆ PODYSKUTOWAĆ. MIESZKA W BLEDZEWIE I NIE WIE, CO SIĘ W BLEDZEWIE O TEJ KONTROLI MÓWI. GOŚĆ POPYTA MIESZKAŃCÓW I NASTĘPNIE NAPISZE CZEGO SIĘ WIĘCEJ SAM DOWIEDZIAŁ. Pozdrawiam.

Odpowiedz Cytuj
Gość 29-08-18 11:28

Po pierwsze uchwały Sejmiku Lubuskiego na podstawie przeprowadzonego jej zaopiniowania przez Wójtów, Burmistrzów z woj . lubuskiego, wprost prawnie wprowadzającej zakaz na danym terenie stosowania paliw stałych, w tym brak takiego zakazu na podstawie stosownej uchwały Rady Gminy Bledzew oraz brak wynikającego z możliwości jakie daje prawo Wójtowi Gminy Bledzew w stosownym zapisie wynikającym ze szczególnego jego uprawnienia zapisanego ustawie o samorządzie gminnym ... i wobec nie wydania przez Wójta Gminy Bledzew na tej podstawie prawnej zgodnie art. 30 ust 2 pkt. 2 takiego przedmiotowego zakazu obowiązującego w Gminie Bledzew, bo nie ma dotychczas obowiązującego w prawie miejscowym tak literalnie sporządzonego zapisu obowiązującego w jakimkolwiek prawie Gminnym -np. akcie Prawa Miejscowego Planie zagospodarowania przestrzennego z 2001 roku dla np. Rejonu MJ1.
Tak więc Inspektor jako urzędnik PINB nie posiadający umocowań uprawnych do zajmowania w tej kwestii opartego na prawie np. miejscowym np. zapisie zakazu, którego przypominam Szanownym Państwu tam nie ma wyrażonego literalnie i jednoznacznie w sposób jednoznacznie czytelny dla wszystkich, Inspektor zajmuje stanowiska, że jest taki zakaz, przy czym nie wskazuje dokument prawny obowiązujący dla Gminy Bledzew i przez to mimo wszystko łamie prawo obowiązujące w Polsce.
Wydanie decyzji jest równoważne z jej nieważnością z chwilą jej wydania, bo nie oparta została na literze obowiązującego prawa np. Inwestor po spełnieniu zapisów aktu porawa miejscowego zapisanych w planie zagospodarowania poprzez zrealizowaniae Decyzji pozwolebnia na budowę domu wg. zatwierdzonego Projektu Budowlanego przy spełnieniu wymogów dotyczących głównego sposobu zaopatrzenia domu w ciepło może na podstawie wymogów innego prawa np. na podstawie zapisów Zarządzenia Ministra Infrastrukyury Rozdziała 4 pkt 1 i 2 art. 132 i art 133 na ich podstawie za pomocą branżowych sposobów realizacji produktów posiadających stosowne wykonanie branżowe producenta stosownego systemu grzewczego wykonać dodatkowe instalacje grzewcze i nieistniejące zakaz taki zakaz nie mogą wprowadzać do obiegu prawnego i stanowić przeszkodę natury prawnej do wykonania np. dołaczenia do instalacji gazowej ogrzewania domu jako głównego sposobu zaopatrzenia w ciepło doodatkowo kominak z płaszczem wodnym dla pozyskania możliwości zapasowego realizowania co i/lub cuw dla domu na ypadek poważnej awarii uruchamianej np. podczas klęsk żywiołowych lub poważnych awarii głwnej instalacji grzewczej.
W wydanych przez Inspektora PINB z Międzyrzecza Decyzjach dla Inwestorów, którzy wykonali postanowienia praw miejscowego - wynikające z zapisów Planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonów MJ1- MJ5 obręb Bledzew w Bledzewie poprzez wykonanie zatwierdzonych Projektów Budowlanych ich domów jednorodzinnych na terenie, gdzie jest od 2002 roku gaz przewodowy Inwestorom którzy po kontroli PINB w 2002 roku do roku 2017 nie doczekali się dla ich realizacji sprzeciwu jakichkolwiek ze strony wszystkich organów kontrolnych (Wojewody Lubuskiego np. inspektora WINB w Gorzowie Wlkp.) w również nie byli negatywnie ocenieni i bez uwag pozostawieni w spokoju po tym jak zakończyła się kontrola poprzedniego Inspektora PINB z Międzyrzeczaw związku z przedmiotową kontrolą PINB w 2010 roku i obecnie przy braku negatywnych informacji w pismach PINB z Międzyrzecza w roku 2009 do Wójta Gminy Bledzew na jego zapytanie czy w świetle przepisów budowlanych i zapisów prawa miejscowego w Planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Bledzew na rejonie MJ1 obręb Bledzew w Bledzewie moga być kominki po spełnieniu głównego praw jako dodatkowe do zaopatrzenia domów w ciepło tenże Inspektor pan Siarkiewicz odpisał, że tak ale pod warunkiem spełnienia wymogów zapisanych w art. 132 ww. Rozporządzenia z 2002 rokiu Ministra infrastruktury Rozdziała 4, w sprawie warunków jakim mają odpowiadać instalacje grzewcze w budynkach.
Trudno do dzisiaj tak naprawdę dociec w wydanych Decyzjach ich podstawy oparcia na konkretnym zakazie i podstawie prawnej tego typu instalacje grzewcze zabraniające posiadanie w domu na rejonie MJ1 obręb Bledzew w Bledzewie lub gdzie kolwiek w budynkach zapełniające właściwą realizację wszystkich postanowień stosownych zapisów obowiązujących aktów prawa w Polsce. No chyba, że pan Inspektor nie uznaje prawa Polskiego i obecnie poprzez wydane "Decyzje" kwestionuje to prawo i straszy Inwestorów, bo nazywa się Inspektor?!
A to już jest inny temat dla kolejnej sprawy.

Odpowiedz Cytuj
Gość 31-08-18 8:20

Po pierwsze.

Uchwały Sejmiku Lubuskiego na podstawie przeprowadzonego jej zaopiniowania przez Wójtów, Burmistrzów z woj . lubuskiego, wprost prawnie wprowadzającej zakaz na danym terenie rejonu lubuskiego zakazu stosowania paliw stałych nie ma, w tym brak takiego zakazu na podstawie stosownej uchwalonej Uchwały Rady Gminy Bledzew oraz brak zakazu wydanego przez Wójta Gminy bledzew co mogło by wynikać z posiadania przez Wójta z zagwaratowanej w prawie dla samorządowca litery prawa zapisanej w art. nr 30 ust. 2 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym.

Taka możliwości wprowadzenia zakazu stosoawnai paliw stałych na danym np, rejonie Gmniny Bledzew, daje ww. prawo w stosownym zapisie wynikającym ze szczególnego Wójta ustawowego uprawnienia do określenia sposobu realizacji danej uchwału. I na tym kropka.

Pan Wójt jak ten w dowcipie rzeczony Góral pobity na góralskim wselul, gdzie również zgwałcono jego żonę. I właśnie tak zatroskanego Górala siedzącego i kiwającego się na pieńku na zajutrz po weselu spotyka turysta, który go pyta, co sie tak Góralu kiwacie, a Góral odpowiada, że się nie kiwa ino wacha, bo nie wie jaką podjąć decyzję, czy ma iść na poprawiny, czy nie. A wszystko w sytuacji kiedy jego żona na poprawiny już bez chwili wachania bez męża raniutko skoro świt pobiegła.

Zatem wracając do tematu niniejszego posta, informuję Szanownych Państwo , że od 28 marca 2011 roku pan Wójt się zastanawia co ma zrobić, a wacha się do chwili obecnej.

Wszystkim jest wiadomo, że Wójt Gminy Bledzew jeszcze ani razu nie skorzystał z ww. uprawnienia zapisanego w. ww. ustawie o samorządzie gminnym ..., bo łatwiej jest zarządzać skłóconym i kontrolowanym w ten sposób rozdrobnionym elektrolatem niż walczyć z jedną mocną stroną konfliktu.

Trudno powiedzieć, co Wójtem powoduje.

Wobec nie wydania przez Wójta Gminy Bledzew na tej podstawie prawnej zgodnie art. 30 ust 2 pkt. 2 takiego przedmiotowego zakazu obowiązującego w Gminie Bledzew, bo nie ma dotychczas obowiązującego w tej kwesti stosownego Zarządzenia Wójta Gminy Bledzew.

Wobec powyższego , że w prawie miejscowym Bledzewa tak literalnie sporządzonego zapisu obowiązującego w jakimkolwiek prawie Gminnym dala Gminy Bledzew -np. w akcie Prawa Miejscowego np. w stosownym Planie zagospodarowania przestrzennego z 2001 roku obowiązujacego np. dla obrębu rejonu MJ1 gminy Bledzew takiego zakazu niema

Tak więc Inspektor jako urzędnik PINB nie posiadający umocowań uprawnych do zajmowania w tej kwestii opartego na prawie np. miejscowym np. zapisie zakazu, którego przypominam Szanownym Państwu tam nie ma wyrażonego literalnie i jednoznacznie w sposób jednoznacznie czytelny dla wszystkich, Inspektor zajmuje stanowiska, że jest taki zakaz, przy czym nie wskazuje dokument prawny obowiązujący dla Gminy Bledzew i przez to mimo wszystko łamie prawo obowiązujące w Polsce. Wydanie decyzji jest równoważne z jej nieważnością z chwilą jej wydania, bo nie oparta została na literze obowiązującego prawa np. Inwestor po spełnieniu zapisów aktu porawa miejscowego zapisanych w planie zagospodarowania poprzez zrealizowaniae Decyzji pozwolebnia na budowę domu wg. zatwierdzonego Projektu Budowlanego przy spełnieniu wymogów dotyczących głównego sposobu zaopatrzenia domu w ciepło może na podstawie wymogów innego prawa np. na podstawie zapisów Zarządzenia Ministra Infrastrukyury Rozdziała 4 pkt 1 i 2 art. 132 i art 133 na ich podstawie za pomocą branżowych sposobów realizacji produktów posiadających stosowne wykonanie branżowe producenta stosownego systemu grzewczego wykonać dodatkowe instalacje grzewcze i nieistniejące zakaz taki zakaz nie mogą wprowadzać do obiegu prawnego i stanowić przeszkodę natury prawnej do wykonania np. dołaczenia do instalacji gazowej ogrzewania domu jako głównego sposobu zaopatrzenia w ciepło doodatkowo kominak z płaszczem wodnym dla pozyskania możliwości zapasowego realizowania co i/lub cuw dla domu na ypadek poważnej awarii uruchamianej np. podczas klęsk żywiołowych lub poważnych awarii głwnej instalacji grzewczej. W wydanych przez Inspektora PINB z Międzyrzecza Decyzjach dla Inwestorów, którzy wykonali postanowienia praw miejscowego - wynikające z zapisów Planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonów MJ1- MJ5 obręb Bledzew w Bledzewie poprzez wykonanie zatwierdzonych Projektów Budowlanych ich domów jednorodzinnych na terenie, gdzie jest od 2002 roku gaz przewodowy Inwestorom którzy po kontroli PINB w 2002 roku do roku 2017 nie doczekali się dla ich realizacji sprzeciwu jakichkolwiek ze strony wszystkich organów kontrolnych (Wojewody Lubuskiego np. inspektora WINB w Gorzowie Wlkp.) w również nie byli negatywnie ocenieni i bez uwag pozostawieni w spokoju po tym jak zakończyła się kontrola poprzedniego Inspektora PINB z Międzyrzeczaw związku z przedmiotową kontrolą PINB w 2010 roku i obecnie przy braku negatywnych informacji w pismach PINB z Międzyrzecza w roku 2009 do Wójta Gminy Bledzew na jego zapytanie czy w świetle przepisów budowlanych i zapisów prawa miejscowego w Planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Bledzew na rejonie MJ1 obręb Bledzew w Bledzewie moga być kominki po spełnieniu głównego praw jako dodatkowe do zaopatrzenia domów w ciepło tenże Inspektor pan Siarkiewicz odpisał, że tak ale pod warunkiem spełnienia wymogów zapisanych w art. 132 ww. Rozporządzenia z 2002 rokiu Ministra infrastruktury Rozdziała 4, w sprawie warunków jakim mają odpowiadać instalacje grzewcze w budynkach. Trudno do dzisiaj tak naprawdę dociec w wydanych Decyzjach ich podstawy oparcia na konkretnym zakazie i podstawie prawnej tego typu instalacje grzewcze zabraniające posiadanie w domu na rejonie MJ1 obręb Bledzew w Bledzewie lub gdzie kolwiek w budynkach zapełniające właściwą realizację wszystkich postanowień stosownych zapisów obowiązujących aktów prawa w Polsce. No chyba, że pan Inspektor nie uznaje prawa Polskiego i obecnie poprzez wydane "Decyzje" kwestionuje to prawo i straszy Inwestorów, bo nazywa się Inspektor?!

Po drugie
To jest temat dla kolejnej innej już sprawy.

Odpowiedz Cytuj
Gość 31-08-18 8:21

Można już podyskutować.
Zapraszam

Odpowiedz Cytuj
Stary Prezes 31-08-18 8:24

I co nic z zaproszenia do dyskusji nie wyszło?!

Odpowiedz Cytuj


Wróć do tematów

Adres tej witryny: https://bledzew.istrefa.com

istrefa gmina Bledzew | istrefa powiat międzyrzecki | istrefa lubuskie | istrefa Polska

Bledzew - wieś, gmina wiejska, powiat międzyrzecki, województwo lubuskie - portal lokalny
Kod pocztowy: 66-350


Info

  • Strona nie wymaga rejestracji ani logowania.
  • Każda nowa wypowiedź jest anonsowana na stronie głównej.

Szukaj...


Zgłoś problem...

Zgłoś problem techniczny związany z działaniem portalu.

Zgłoś problem